Відділення анестезіології – інтенсивної терапії та хронічного діалізу

Відділення анестезіології – інтенсивної терапії та хронічного діалізу надає висококваліфіковану  спеціалізовану медичну допомогу дітям до 18 років, здійснює комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушень функцій життєво-важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювання, травм, оперативного втручання та інших причин.

Відділення анестезілології-інтенсивної терапії розраховано на 15 ліжок та хронічного діалізу на 6 діалізних місць.

Відділення здійснює комплекс заходів щодо:

 • підготовки та проведення загальної анестезії (наркозу);
 • регіональної анестезії при операціях;
 • діагностичних та лікувальних процедурах;
 • застосування екстракорпоральних методів детоксикації за показаннями;
 • проведення діалізної терапії при термінальній стадії ниркової недостатності.

На госпіталізацію у відділення направляються діти в екстреному та плановому порядку.

У відділення підлягають госпіталізації хворі: з невідкладними станами, що потребують хірургічного втручання з можливим проведенням загальної анестезії та категорія хворих з супутніми захворюваннями, які потребують інтенсивної терапії.

Основні функції відділення:

 • забезпечує повністю проведення програмного гемодіалізу чи перитонеального діалізу дітям хворим з термінальною стадією хронічної ниркової недостатністі та окремі дорослі за направленням відбіркової комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
 • здійснює взаємозв’язок та послідовність співпраці з іншими відділеннями хірургічного та педіатричного профілю, в деяких випадках з амбулаторною мережею дитячих поліклінік і, в разі необхідності,  з мережою дорослих поліклінік та лікарень, переведення хворих у відповідні профільні відділення після стабілізації функцій життєво-важливих органів та систем;
 • визначає найбільш оптимальний метод анестезії, здійснює медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і регіональну анестезію при оперативних втручаннях, діагностичних та лікувальних процедурах;
 • здійснює інтенсивне спостереження за станом хворих в післянаркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;
 • проводити комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушення функцій життєво важливих органів та систем, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин;
 • підготовка та направлення хворих з хронічною нирковою недостатністю на трансплантацію нирки в інші лікувальні заклади, де проводяться такі операції.

Перелік медичної документації та обстежень з результатами яких хворі поступають у відділення для проведення хронічного діалізу

1. Докладний витяг з історії розвитку дитини, що включає динаміку перебігу захворювання, проведене лікування та його ефективність.

2. Заключення педіатра, нефролога.

3. Результати лабораторного та інструментального досліджень:

– загальний розгорнутий аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові (сечовина, креатінин, загальний білок та фракції, електроліти – К, Na, Ca, P, Pe, білірубін);

– імунологічне дослідження (КЛУ, НВз-антиген+всі маркери гепатиту, ВІЛ);

– аналіз крові на цукор;

– парат гормон.

4. Направлення регіонального (міського, обласного нефролога), або направлення вибіркової комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та за згодою з головним лікарем КУ «ЗМБДЛ №5».

5. Швидкість клубочкової фільтрації.

6. Аналіз сечі:

– аналіз сечі загальний;

– аналіз сечі за Нечипоренком;

– аналіз сечі за Зимницьким;

– добова протеїнурія;

– бактеріальний посів сечі.

7. Електрокардіограма.

8. Ультразвукове дослідження органів порожнини та нирок.

9. Рентгенографія легенів або флюорографія.

10. Висновки суміжних спеціалістів.

11. Дані про профілактичне щеплення проти гепатиту.

Лікарі-анестезіологи відділення консультують лікарів інших відділень з питань практичної анестезіології та інтенсивної терапії та впроваджують в практику медичного обслуговування сучасні засоби діагностики та лікування хворих, а також передового досвіду роботи інших лікувальних закладів.

Консультант відділення:

Проф. Курочкін Михайло Юрійович – має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча анестезіологія» з 1995 р., загальний стаж лікаря дитячого анестезіолога 33 роки. 

Проф. Курочкін М.Ю. читає курс лекцій з дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів, лікарів-інтернів суміжних спеціальностей, лікарів курсантів передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення. Курочкін М.Ю. є автором 102 публікацій, у т.ч. 87  наукового та 15 навчально-методичного характеру, 5 патентів України на винахід, 1 інформаційного листа, 1 підручника та 4 посібників з грифом МОН України.

У теперішній час є консультантом відділень АІТ новонароджених та АІТ старшого віку 5-ї МБДКЛ м. Запоріжжя, а також відділення інтенсивної терапії новонароджених у перинатальному центрі. Виконує за рік 300 – 400 загальних анестезій різного ступеню складності (в тому числі з центральними нейроаксіальними блокадами у новонароджених і дітей грудного віку).

Щорічно приймає участь у конференціях, міжобласних школах-семінарах з реґіонарної анестезії які організовує асоціація анестезіологів – реаніматологів Запорізької області, проводить майстер-класи з реґіонарної анестезії на базах 5-й міської дитячої лікарні та обласної дитячої лікарні.

Фахівці відділення:

 • завідувач відділення – дитячий лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Капуста Вячеслав Миколайович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Бахтіна Олена Вікторівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Буйний Ігор Олександрович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Горєлкін Ігор Ігорович; 
 • дитячий лікар-анестезіолог Городкова Юлія Вячеславівна; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Давидова Анна Григорівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Жмихова Світлана Анатоліївна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Капустін Сергій Анатолійович; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Клочкова Вікторія Василівна;
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Михайлов Богдан Володимирович;
 • дитячий лікар-анестезіолог Омельченко Віктор Валерійович;
 • дитячий лікар-анестезіолог Сас Ян Володимирович;
 • дитячий лікар-анестезіолог Тихоновський Кирило Олександрович;
 • дитячий лікар-анестезіолог  першої кваліфікаційної категорії Хальзєва Марина Іванівна; 
 • дитячий лікар-анестезіолог  вищої кваліфікаційної категорії Харітонов Валерій Іванович;
 • лікар-нефролог діалізного залу Горда Ірина Леонідівна.

Відділення анестезіології-інтенсивної терапії та хронічного діалізу розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні.

Телефон відділення: (061) 224-94-01.